Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


25.11.2003

Постанова № 568-КП

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 568-КП

м. Київ

2003-11-25

Я, уповноважена особа Комісії Івченко Віктор Анатолійович, Член Комісії на підставі ст. 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" розглянувши у присутності провідного спеціаліста контрольно-правового управління відділу контролю за діяльністю учасників ринку цінних паперів Григор'єва С.О., провідного спеціаліста юридичного управління Томишин С. В. та представника юридичної особи Демченко Л. А. головного бухгалтера ВАТ "Київелектромонтаж", матеріали справи про правопорушення у відношенні відкритого акціонерного товариства "Київелектромонтаж", код ЄДРПОУ 04012750, р/р 2600130021501 АКБ "Росток-Банк", МФО 322692, адреса - м. Київ, вул. Саксаганського, 67

ВСТАНОВИВ:

У відношенні відкритого акціонерного товариства "Київелектромонтаж" складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів. Під час розгляду справи у відношенні ВАТ "Київелектромонтаж", яка відбулася 24.10.03 встановлено, що відповідно до балансу та звіту товариства за 2000, 2001 роки наданих до Комісії, товариством викупались акції власного випуску. Інформація про розповсюдження або анульований протягом року викуплених акцій в звіті відсутня, а відповідно до звіту про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів за 2000 та 2001 роки наданих до Міністерства статистики України цінні папери власного випуску товариством були реалізовані. Відповідно до наданих представником товариства Демченко Л. А. усних пояснень, інформація про реалізацію викуплених акцій до Комісії ненадана помилково. Таким чином, виявлені ознаки ненадання до Комісії інформації, передбаченої Положенням про подання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами емітентами облігацій, затверджене рішенням Комісії від 09.06.98 №72 у редакції рішення Комісії від 17.01.00 №3 (зі змінами та доповненнями), за що встановлена відповідальність ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні". Обставини, що пом'якшують відповідальність, не встановлено. Обставини, що обтяжують відповідальність, не встановлено. Враховуючи вищевикладене, на підставі п. 14 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

ПОСТАНОВИВ:

1. Застосувати до ВАТ "Київелектромонтаж" санкцію у вигляді штрафу у розмірі 340 (триста сорок) гривень, який слід перерахувати в дохід Державного бюджету України по коду 23030300 бюджетної класифікації, символ банку 101, на рахунок територіального органу казначейства за місцезнаходженням платника за балансовим рахунком 3111, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію розрахункового документу, який буде підтверджувати виконання цієї постанови, направити в юридичне управління Комісії. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.