Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


24.10.2003

Постанова № 519-КП

про закриття справи
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 519-КП

м. Київ

2003-10-24

Я, уповноважена особа Комісії Мисюра Олег Петрович, заступник начальника контрольно-правового управління — начальник відділу на підставі доручення від 02.10.03 №35-КП у присутності провідного спеціаліста юридичного управління Горбач Г.В., представників юридичної особи: адвоката ОА "Правозахисники фонд" Халіль Н.В.,.заст. керуючого ВАТ "Київелектромонтаж" Хіміона B.C., заст. керуючого ВАТ "Київелектромонтаж" Падалкі Л.О., у відношенні ВАТ "Київелектромонтаж", код ЄДРПОУ 04012750, р/р 2600130021501 АКБ "Росток-Банк", МФО 322692, адреса - м. Київ, вул. Саксаганського, 67

ВСТАНОВИВ:

Згідно скарги директора ТОВ "Тект-ріелті" Клименко С.Д. від. 29.07,03 №826 BAT "Київелектромонтаж" протягом 1999-2003 років викуповувались власні акції. " Ці акції всупереч вимогам ст. 32 Закону України "Про господарські товариства" не розповсюджені та не анульовані більше року. Постановою від 03.09.03 справу у відношенні ВАТ "Київелектромонтаж" уповноваженою особою Комісії було зупинено у зв'язку з необхідністю проведення додаткової перевірки інформації, наданої до Комісії ВАТ "Київелектромонтаж" та його реєстратором щодо викупу, розповсюдження або анулювання власних акцій товариства за період з 2000 по 2003 роки. Відповідно до балансу та звіту товариства про власний капітал за 2000 та 2001 рік товариством викупались акції, які не були розповсюджені або анульовані протягом року. Під час розгляду справи 24.10.03 уповноваженій особі Комісії були надані документи представниками ВАТ "Київелектромонтаж", а саме: звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів за період з 2000 по 2002 роки, відповідно до яких, акції викуплені протягом 2000 та 2001 року реалізовувались протягом зазначеного періоду. Також, представниками юридичної особи були надані усні пояснення щодо подання товариством помилкових даних в звітах ВАТ "Київелектромонтаж", які подаються до Комісії відповідно до Положення про подання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами емітентами облігацій, затверджене рішенням Комісії від 09.06.98 №72 у редакції рішення: Комісії від 1 7.01.00 №3 (зі змінами та доповненнями). Враховуючи викладене, на підставі п. 3.4. та п/п 2 п. 8.4 Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених наказом Комісії від 09.01.97 №2 у редакції рішення Комісії від 13.02.01 №27,

ПОСТАНОВИВ:

1. Справу у відношенні ВАТ "Київелектромонтаж" закрити за відсутності події правопорушення. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому чинним законодавством порядку.