Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


02.02.2007

Постанова № 19-КП

про закриття справи
Центральний апарат ДКЦПФР


ПОСТАНОВА № 19-КП

м.Київ

2007-02-02

Я, Петренко В.О., член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, уповноважена особа на підставі доручення Голови Комісії від 24.01.2007р. № 10-КП у присутності представників за дорученням Алєксєєнко О.О., Падалки Л.О., Гаврильченко О.В., начальника відділу захисту прав інвесторів департаменту з питань контрольно-правової роботи Грібенко І.О. та головного спеціаліста відділу супроводження розгляду справ юридичного управління Степанова Є.О. у відношенні відкритого акціонерного товариства «Київелектромонтаж» (далі по тексту - ВАТ «Київелектромонтаж») Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, б. 67 Код за ЄДРПОУ: 04012750 Назва банківської установи: АКБ «АРКАДА» МФО: 322335

ВСТАНОВИВ:

На розгляді в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку знаходиться скарга *** щодо порушення ВАТ «Київелектромонтаж» вимог законодавства. З метою з’ясування порушених у зверненні заявників питань на підставі п.10 ст.8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” до ВАТ «Київелектромонтаж» 13.12.2006. було надіслано запит за № 12/04/18714 з вимогою надання Комісії у термін до 22.12.2006р. інформації, а саме: статуту та внутрішніх положень товариства. У зв’язку з тим, що ВАТ «Київелектромонтаж» інформації Комісії не надано у відношенні товариства 15.01.2007р. порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів та 22.01.2007р. складено акт про правопорушення № 2-КП. Під час розгляду справи, що відбувся 02.02.2007р. представниками товариства були надані пояснення та наступні документи: статут ВАТ «Київелектромонтаж» в редакції від 04.09.1996р. зі змінами та доповненнями затвердженими загальними зборами акціонерів від 27.07.1998р. (протокол №2), від 27.07.1999р. (протокол № 3), від 22.06.2000р. (протокол №4), віл 05.04.2001р. (протокол №5), від 16.05.2002р. (протокол №6), від 04.12.2003р. (протокол № 7) та внутрішні положення товариства. Таким чином, ВАТ «Київелектромонтаж» надані усі документи, що вимагалися вищезазначеним запитом Комісії. Враховуючи викладене, та на підставі п.3.5.та пп. 2. п. 8.4. Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених наказом Комісії від 09.01.97р. №2 у редакції рішення Комісії від 13.02.2001р. № 27,

ПОСТАНОВИВ:

1. Справу у відношенні ВАТ «Київелектромонтаж» закрити у зв’язку з усуненням порушення на час розгляду справи. 2. Дану постанову направити особі у відношенні якої закрито справу. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до господарського суду у встановленому чинним законодавством порядку.