Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 22.04.2010
Дата публікації 26.04.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство “Київелектромонтаж”
Юридична адреса* 01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 67.
Керівник* Лога Вячеслав Васильович - Голова правління-керуючий. Тел: 0442871244
E-mail* trest_kem@voliacable.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
04012750
1.4. Місцезнаходження емітента
01033 м.Київ вул. Саксаганського, 67.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
044 227-12-44
1.6. Електронна поштова адреса емітента

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.
Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 22.04.2010 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів.
Посадова особа Коваленко Віктор Кузьмич (Паспорт: серія СО номер 110096 виданий 16.03.1999 р. Дніпровським РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.01.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 22.04.2010 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів.
Посадова особа Говоруха Віра Іванівна (Паспорт: серія СН номер 103628 виданий 15.02.1996 р. Московським РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Наглядовоїї ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.22%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.01р.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 22.04.2010 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів.
Посадова особа Осауленко Віктор Васильович (Паспорт: серія СН номер 288803 виданий 02.10.1996 р. Жовтневим РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.17%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 10.07.1996р.

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів, рішення про обрання головою наглядової ради прийнято наглядовою радою 22.04.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів та рішення наглядової ради.
Посадова особа Козачук Василь Петрович (Паспорт: серія СН номер 341673 виданий 07.12.1996 р. Мовсковським РУГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Голова Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: віце-президент АТ "Холдингова компанія "Київміськбуд".
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0.

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 22.04.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів .
Посадова особа Рудий Павло Андрійович (Паспорт: серія СО номер 259632 виданий 26.11.1999 р. Залізничним РУ ГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Наглядової ради ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.003%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Головний механік ВАТ "Київелектромонтаж".
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 100 акцій.

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 22.04.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів.
Посадова особа Сук Петро Іванович (Паспорт: серія СН номер 628362 виданий 09.12.1997 р. Московським РУ ГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.003%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Провідний інженер з охорони праці ВАТ "Київелектромонтаж".
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 100 акцій.

Голова правління-керуючий Лога В.В.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління-керуючий Лога Вячеслав Васильович