Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 25.06.2013
Дата публікації 25.06.2013 20:19:03
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Трест “Київелектромонтаж”
Юридична адреса* 01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 67.
Керівник* Попов Василь Петрович - Голова правління-керуючий. Тел: 0442871244
E-mail* trest_kem@voliacable.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
25 червня 2013 року Наглядовою радою Товариства були прийняті наступні рішення про зміну складу посадових осіб Товариства:
На посаду Голови Наглядової ради призначено посадову особу – Лога Вячеслав Васильович (паспорт СН 708206 19.02.1998 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м.Києвi). Призначення на посаду відбулось в зв'язку зі звільненням попереднього Голови Наглядової ради. Особа володіє часткою 4,58% у статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особу призначено терміном на 3 роки. Попередні посади які займала особа: Голова Наглядовой ради, Голова правління ПАТ “Трест “Київелектромонтаж”. Особі належить 139966 простих іменних акцій Товариства.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління-керуючий Попов Василь Петрович