Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 23.04.2013
Дата публікації 24.04.2013 21:21:30
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Трест “Київелектромонтаж”
Юридична адреса* 01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 67.
Керівник* Глухов Володимир Володимирович - Голова правління-керуючий. Тел: 0442871244
E-mail* trest_kem@voliacable.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
23 квітня 2013 р. Наглядовою радою Товариства (протокол від 23.04.2013 р.) прийняті наступні рішення щодо зміну складу посадових осіб Товариства:
1. Звільнити з 26.04.2013 р. посадову особу – Голова правлiння-керуючий Глухов Володимир Володимирович (паспорт СН 280846 24.09.1996 Московським РУ ГУ МВС України в м.Києвi). Звільнення відбулось на підставі заяви про звільнення за власним бажанням. Особа володіє часткою 4,58% у статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду Голови правлiння-керуючого з 24.03.2011 р.
2. Призначити з 27.04.2013 р.посадову особу – Тимчасово виконуючий обов'язки Голови правлiння-керуючого Попова Василя Петровича (СН 839108 09.06.1998 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi). Призначення на посаду відбулось в зв'язку зі звільненням Голови правлiння-керуючого. Особа володіє часткою 0,17% у статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особу призначено на строк до проведення найближчих загальних зборів на яких буде обрано Голову правлiння-керуючого. Посади які займала особа протягом діяльності: начальник СМУ-5 ПАТ “Трест КЕМ”, головний інженер ПАТ “Трест КЕМ”. Особі належить 5440 простих іменних акцій Товариства. Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління-керуючий Глухов Володимир Володимирович