Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 24.03.2011
Дата публікації 31.03.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство “Київелектромонтаж”
Юридична адреса* 01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 67.
Керівник* Глухов Володимир Володимирович - Голова правління-керуючий. Тел: 0442871244
E-mail* trest_kem@voliacable.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
04012750
1.4. Місцезнаходження емітента
01033 м.Київ вул. Саксаганського, 67.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
044 227-12-44
1.6. Електронна поштова адреса емітента: trest kem@ip telecom.net.ua.
1.7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

Рішення про звільнення посадових осіб прийнято загальними зборами акціонерів 24.03.2011 р.
Звільнення посадових осіб виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів.
Звільнені посадові особи:
Посадова особа Лога Вячеслав Васильович ( Паспорт: серія СН 708206 виданий 19.02.1998р Залізничним РУГУ МВС України в м. Києві) яка займала посаду Голова Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 4.579%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 1996р.
Посадова особа Козачук Василь Петрович (Паспорт: серія СН номер 341673 виданий 07.12.1996 р. Мовсковським РУГУ МВС України в м.Києві яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 2010р.
Посадова особа Скубіда Лідія Василівна (Паспорт: серія СН номер 948277 виданий 13.11.1998 р. Жовтневим РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Голова Ревізійної Комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.003%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 1996р.
Посадова особа Хіміон Віктор Сидорович (Паспорт: серія СН номер 876351 виданий 21.07.1998 р. Московським РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 4.579%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 1996р.
Посадова особа Глухов Володимир Володимирович (Паспорт: серія СН 280846 виданий 24.09.1996р Московським РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 4.579%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 1996р.
Посадова особа Хіміон Віктор Сидорович (Паспорт: серія СН номер 876351 виданий 21.07.1998 р. Московським РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 4.579%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 1996р.
Посадова особа Веремієнко Володимир Іванович (Паспорт: серія СН номер 284690 виданий 05.09.1996 р. Ленінградським РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.222%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 1996р.
Посадова особа Шаповал Михайло Несторович (Паспорт: серія СН номер 482947 виданий 22.05.1997 р. Московським РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 1996р.
Посадова особа Хуторний Анатолій Васильович (Паспорт: серія СН номер 042079 виданий 23.05.2002 р. Подільським РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 1996р.
Посадова особа Іващенко Леонід Петрович (Паспорт: серія СО номер 340337 виданий 18.02.2000р. Жовтневим РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 1996р.
Посадова особа Бондаренко Анатолій Денисович (Паспорт: серія СО номер 214361 виданий 28.12.1999р. Московським РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.222%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 1996р.
Посадова особа Калашнікова Євдокія Федорівна (Паспорт: серія СН номер 399456 виданий 11.01.1997р. Ватутінським РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.003%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 2006р.
Посадова особа Война Ольга Андріївна (Паспорт: серія СН 244813 виданий 08.08.1996р Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Член Ревізійної Комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.003%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 1996р.

Рішення про призначення посадових осіб прийнято загальними зборами акціонерів 24.03.2011р.
Призначення посадових осіб виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів.
Призначені посадові особи:
Посадова особа Глухов Володимир Володимирович (Паспорт: серія СН 280846 виданий 24.09.1996р Московським РУГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Голова Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 4.579%
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Член правління ВАТ “Київелектромонтаж”
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 139960 акцій
Посадова особа Лога Вячеслав Васильович ( Паспорт: серія СН 708206 виданий 19.02.1998р Залізничним РУГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Голова Наглядової ради
(рішенням наглядової ради 24.03.2011р).
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 4.579%
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Голова Правління ВАТ “Київелектромонтаж”
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 139966 акцій.
Посадова особа, Война Ольга Андріївна (Паспорт: серія СН 244813 виданий 08.08.1996р Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві) призначена на посаду Голова Ревізійної Комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.003%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: бухгалтер.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 100 акцій.
Посадова особа Козачук Василь Петрович (Паспорт: серія СН номер 341673 виданий 07.12.1996 р. Мовсковським РУГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Голова Наглядової ради, Віце-президент АТ "Холдингова компанія "Київміськбуд".
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Посадова особа Григорчук Ліна Володимирівна (Паспорт: серія СМ номер 777814 виданий 25.05.2007 р. Голосіївським РУГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.0%
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Заступник головного бухгалтера ВАТ “Київелектромонтаж”.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Посадова особа Лінник Тетяна Андріївна (Паспорт: серія СН номер 444691 виданий 28.02.1997р. Жовтневим РУГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Головний бухгалтер ВАТ “Київелектромонтаж”
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Посадова особа Мудренко Володимир Олексійович (Паспорт: серія МЕ номер 138106 виданий 16.07.2002р. Оболонським РУГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.178%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Начальник СМУ-2 ВАТ “Київелектромонтаж”.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 5440 акцій.
Посадова особа Ліпес Ігор Михайлович (Паспорт: серія СН номер 218489 виданий 23.07.1996р. Шевченківським РУГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Начальник СМУ-3
ВАТ “Київелектромонтаж”
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Посадова особа Дармограй Олександр Миколайович (Паспорт: серія СО номер 451178 виданий 10.11.2000р. Жовтневим РУГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.065%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Начальник СМУ-4 ВАТ“Київелектромонтаж”
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2000 акцій.
Посадова особа Тишкевич Микола Миколайович (Паспорт: серія СО номер 230551 виданий 05.10.1999р. Ватутінським РУГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Правління.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.0%.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Головний інженер СМУ-4 ВАТ“Київелектромонтаж”
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Посадова особа Тітков Михайло Сергійович (Паспорт: серія СН номер 947931 виданий 27.10.1998р. Жовтневим РУГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Начальник УВТК ВАТ “Київелектромонтаж”
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Посадова особа Журбенко Юлія Іванівна (Паспорт: серія МЄ номер 686487 виданий 30.06.2005р. Святошинським РУГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Ревізійної Комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Головний бухгалтер УВТК “Київелектромонтаж”.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління-керуючий Глухов Володимир Володимирович