Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 24.03.2011
Дата публікації 29.03.2011 09:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство “Київелектромонтаж”
Юридична адреса* 01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 67.
Керівник* Глухов Володимир Володимирович - Голова правління-керуючий. Тел: 0442871244
E-mail* trest_kem@voliacable.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
04012750
1.4. Місцезнаходження емітента
01033 м.Київ вул. Саксаганського, 67.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
044 227-12-44
1.6. Електронна поштова адреса емітента trest kem@ip telecom.net.ua.
1.7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 24.03.2011 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів.
Посадова особа Лога Вячеслав Васильович ( Паспорт: серія СН 708206 виданий 19.02.1998р Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві) яка займала посаду Голова Правління, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 4.579%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 1996р.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 24.03.2011 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів.
Посадова особа Козачук Василь Петрович (Паспорт: серія СН номер 341673 виданий 07.12.1996 р. Мовсковським РУГУ МВС України в м.Києві яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 2010р.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 24.03.2011 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів.
Посадова особа Глухов Володимир Володимирович (Паспорт: серія СН 280846 виданий 24.09.1996р Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Член Правління, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 4.579.%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 1996р.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 24.03.2011 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів.
Посадова особа Хіміон Віктор Сидорович (Паспорт: серія СН номер 876351 виданий 21.07.1998 р. Московським РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Правління, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 4.579%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 1996р.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 24.03.2011 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів.
Посадова особа Веремієнко Володимир Іванович (Паспорт: серія СН номер 284690 виданий 05.09.1996 р. Ленінградським РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Правління, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.222%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 1996р.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 24.03.2011 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів.
Посадова особа Шаповал Михайло Несторович (Паспорт: серія СН номер 482947 виданий 22.05.1997 р. Московським РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Правління, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 1996р.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 24.03.2011 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів.
Посадова особа Хуторний Анатолій Васильович (Паспорт: серія СН номер 042079 виданий 23.05.2002 р. Подільським РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Правляння , звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 1996р.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 24.03.2011 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів.
Посадова особа Іващенко Леонід Петрович (Паспорт: серія СО номер 340337 виданий 18.02.2000р. Жовтневим РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Правління, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 1996р.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 24.03.2011 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів.
Посадова особа Бондаренко Анатолій Денисович (Паспорт: серія СО номер 214361 виданий 28.12.1999р. Московським РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Правління , звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.222%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 1996р.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 24.03.2011 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів.
Посадова особа Калашнікова Євдокія Федорівна (Паспорт: серія СН номер 399456 виданий 11.01.1997р. Ватутінським РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Правління , звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.003%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 2006р.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 24.03.2011 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів.
Посадова особа Скубіда Лідія Василівна (Паспорт: серія СН номер 948277 виданий 13.11.1998 р. Жовтневим РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Ревізійної Комісії, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.003%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 1996р.

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 24.03.2011 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів .
Посадова особа Глухов Володимир Володимирович (Паспорт: серія СН 280846 виданий 24.09.1996р Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Голова Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 4.579%
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Член правління ВАТ “Київелектромонтаж”

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів та рішенням наглядової ради 24.03.2011 р.
Посадова особа Лога Вячеслав Васильович ( Паспорт: серія СН 708206 виданий 19.02.1998р Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Голова Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 4.579%
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Голова правління ВАТ “Київелектромонтаж”

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 24.03.2011 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів .
Посадова особа Козачук Василь Петрович (Паспорт: серія СН номер 341673 виданий 07.12.1996 р. Мовсковським РУГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Голова Наглядової ради, Віце-президент АТ "Холдингова компанія "Київміськбуд".

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 24.03.2011 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів .
Посадова особа Григорчук Ліна Володимирівна (Паспорт: серія СМ номер 777814 виданий 25.05.2007 р. Голосіївським РУ ГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.0%
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Заступник головного бухгалтера.

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 24.03.2011 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів .
Посадова особа Лінник Тетяна Андріївна (Паспорт: серія СН номер 444691 виданий 28.02.1997р. Жовтневим РУ ГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Головний бухгалтер ВАТ “Київелектромонтаж”

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 24.03.2011 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів .
Посадова особа Мудренко Володимир Олексійович (Паспорт: серія МЕ номер 138106 виданий 16.07.2002р. Оболонським РУ ГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.178%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Начальник СМУ-2.

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 24.03.2011 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів .
Посадова особа Ліпес Ігор Михайлович (Паспорт: серія СН номер 218489 виданий 23.07.1996р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Начальник СМУ-3
ВАТ “Київелектромонтаж”

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 24.03.2011 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів .
Посадова особа Дармограй Олександр Миколайович (Паспорт: серія СО номер 451178 виданий 10.11.2000р. Жовтневим РУ ГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.065%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Начальник СМУ-4 ВАТ“Київелектромонтаж”

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 24.03.2011 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів .
Посадова особа Тишкевич Микола Миколайович (Паспорт: серія СО номер 230551 виданий 05.10.1999р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Правління.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Головний інженер СМУ-4 ВАТ“Київелектромонтаж”

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 24.03.2011 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів .
Посадова особа Тітков Михайло Сергійович (Паспорт: серія СН номер 947931 виданий 27.10.1998р. Жовтневим РУ ГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Начальник УВТК ВАТ “Київелектромонтаж”

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 24.03.2011 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів .
Посадова особа Журбенко Юлія Іванівна (Паспорт: серія МЄ номер 686487 виданий 30.06.2005р. Святошинським РУ ГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Ревізійної Комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Головний бухгалтер УВТК.

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 24.03.2011 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів .
Посадова особа Ярмолицька Тамара Іванівна (Паспорт: серія СО номер 201725 виданий 09.07.1999р. Ленінградським РУ ГУ МВС України в м.Києві призначена на посаду Член Ревізійної Комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.003%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Головний бухгалтер ППО.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління-керуючий Глухов Володимир Володимирович